ERGOTERAPIE v pohodlí vašeho domova

Pomáhám lidem, přes handicap či onemocnění, zvýšit míru soběstačnosti, pohyblivosti a nezávislosti…

Mám za sebou 20 letou praxi v rehabilitaci s různými skupinami pacientů. Inspiruji se novými přístupy a metodami, jak pomoci klientům po úrazech, onemocněních zpět nebo co nejblíže k běžnému životu. Ergoterapie je určena primárně osobám s postižením, kterým pomáhá k práci, zábavě i sebeobsluze.

Mé služby

mobilní ergoterapie v Brně a okolí

Nácvik soběstačnosti  ADL

Běžné denní činnosti

Ergoterapie cílená

Nácvik jemné motoriky
Paměť a poznávací funkce

Kondiční ergoterapie

Podpora fyzické a psychické aktivity

Poradenství

Doporučení a využití kompenzačních pomůcek a přizpůsobení prostředí

Co je ergoterapie?

Ergoterapie je oborem rehabilitace. Snaží se smysluplnou činností dosáhnout co nejvyšší kvality života člověka s handicapem (tělesným či duševním). Ergoterapie je zaměřena celostně – snaží se porozumět klientovi a jeho prostředí a respektovat jeho přání při tvorbě plánu terapie.

Proč je ergoterapie důležitá? 

Ergoterapie zlepšuje fyzické, kognitivní, smyslové, psychologické, sociální dovednosti a schopnosti člověka prostřednictvím smysluplných a cílevědomých činností. Je to zdravotnická profese zaměřená na člověka, jejímž cílem je zvýšit úroveň nezávislosti, účasti na každodenních činnostech, těšit se lepšímu zdraví a kondici.

Výhody mobilní ergoterapie 

včasná  rehabilitace

individuální přístup

nacházíte se v domácím prostředí 

nemusíte cestovat

nemusíte shánět doprovod

ergonomie na míru potřebám

doporučení vhodných pomůcek a kompenzací 

MOBILNÍ ERGOTERAPIE BRNO A OKOLÍ
Vaše pomoc po nemoci, úrazu, při handicapu

Domácí rehabilitační péče v Brně a okolí

Potřebujete vy nebo váš blízký pomoct po úrazu či nemoci pracovat na soběstačnosti, trénovat pohyblivost, jemnou motoriku či podpořit psychické, emocionální a sociální schopnosti? 

Nemusíte spoléhat pouze na státní zařízení, čekat na dlouhé objednací doby či zajišťovat převozy, můžeme společně začít odborně rehabilitovat v pohodlí vašeho domova a pracovat na posunu třeba hned zítra.