Mé služby

mobilní ergoterapie v Brně a okolí

Nácvik soběstačnosti  ADL

Běžné denní činnosti

Ergoterapie cílená

Nácvik jemné motoriky
Paměť a poznávací funkce

Kondiční ergoterapie

Podpora fyzické a psychické aktivity

Poradenství

Doporučení a využití kompenzačních pomůcek a přizpůsobení prostředí

Terénní ergoterapie v Brně a okolí

Cena: 800,- / 60 min. + 6 Kč / 1 km

Komu ergoterapie pomáhá?

Ergoterapie je léčebná terapie, která je primárně určena osobám s postižením, ale také se využívá u osob po úrazech, nemocech a událostech, které je jistým způsobem omezily v běžném životě.

Těmto lidem pomáhá rozvíjet nebo znovunabývat motorické a psychické schopnosti, zvládat sebeobsluhu, věnovat se práci, zábavě a žít v rámci možností naplněný život.

Ergoterapie je zaměřená na rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace, vnímání, citlivosti, vytrvalosti, výkonnosti mozkových funkcí, podporuje také posun na úrovni psychické, emocionální a sociální.

Nácvik soběstačnosti  ADL

(běžné denní činnosti)

PADL – personální ADL

Zahrnují nácvik činnosti, které se vztahují k péči o sebe sama.

 • Hygiena
 • Oblékání
 • Přesuny – z vozíku/ na vozík, do postele
 • Příprava jídla, konzumace…

IADL – instrumentální ADL

Činnosti, které zahrnují širší soběstačnost.

 • Mobilita (cestování)
 • Péče o domácnost
 • Použití komunikačních technologií – telefon, počítač
 • Nakupování…

Cílená ergoterapie

Nácvik jemné motoriky

Terapie jemné motoriky je cíleně zaměřena na podporu funkce ruky. Pokud funkci nelze obnovit, je možné ji nahradit a kompenzovat Používají se metody stimulační, podpůrné, manipulační a úchopové cvičení.

 • nácvik úchopu, manipulace s předměty
 • nácvik koordinace
 • nácvik taxe
 • mobilizace kloubů horní končetiny
 • měkké techniky
 • mirror therapy
 • nácvik grafomotoriky
 • kompenzace úchopu
 • podpora senzorického vnímání

Kognitivní trénink
(paměť a poznávací funkce)

Kongintivní trénink představuje aktivity, které se zaměřují na paměť a poznávací funkce. Snaží se rozvíjet pozornost, verbální složku, časoprostorovou orientaci, úsudek, zefektivnění práce s informacemi. Kognitivní trénink má následný pozitivní efekt v oblasti běžných denních aktivit.

 • Paměť
 • Pozornost, koncentrace
 • Rychlost zpracování informací, pohotovost
 • Emocionální seberegulace
 • Kognitivní procesy, které zahrnují schopnost člověka organizovat své myšlenky a činnosti, stanovovat priority, efektivně hospodařit s časem a rozhodovat se
 • Řeč, schopnost vyjadřování a porozumění
 • Prostorová orientace

Kondiční ergotrapie

Kondiční ergoterapie (psychologická či tvůrčí)

Jejím cílem je udržet a posílit všechny zdravé funkce, podporovat fyzickou a psychickou aktivitu, motivovat k volnočasovým aktivitám. Podporuje cestu k životní pohodě a duševnímu zdraví a zlepšení kvality života. 

Terapii vždy volíme dle zájmů a zaměření klienta. Mohou to  být volnočasové aktivity, tvůrčí, výtvarné techniky, zahradní terapie, práce s keramickou hlínou, trénink paměti, hry…

Terapie prostřednictvím keramické hlíny

Keramická hlína je úžasný terapeutický prostředek, jak po stránce úchopu a koordinace horních končetin, tak i po stránce prožitkové (psychické). Hlína nám nabízí obrovskou škálu využití v rámci ergoterapie. Práce s keramickou hlínou přináší pocit uvolnění, seberealizaci, kdy tvořivou formou podporujeme senzoriku, kognici i motoriku. Nedílnou součástí práce s hlínou je relaxační efekt.

Odborné poradenství

Poradenství

Řeší doporučení a využití kompenzačních pomůcek, úpravu životního a pracovního prostředí, režimová opatření a prevenci pozdních následků (sekundární změny).

Kompenzace mobility – chodítka, úchopu,  hygieny…

Jsou pro vás mé služby to pravé?

Ozvěte se mi a domluvíme se na setkání.